Céim Ar Aghaidh

Mír 10

Gnéithe den chanúint: ‘cha’ agus ‘ní’.

Agus é ag trácht ar na seanfhocail is fearr leis, dúirt Aodán Ó Cearbhaill, ‘Cha dtig leis an ghobadán an dá thráigh a fhreastal.’ Tá an chéad fhocal sin – ‘cha’ – thar a bheith coitianta in abairtí diúltacha i nGaeilge Uladh. Ní Tír Chonaill amháin atá i gceist – ‘cha’ a bhí sna canúintí Gaeilge in oirthear Chúige Uladh fosta. Is é an t-aon mhír dhiúltach a úsáidtear i gcanúintí Ghaeilge na hAlban.

Ní mar a chéile a úsáidtear ‘cha’ ó áit go háit. Tá ceantair ann ina bhfuil ‘cha’ i bhfad níos coitianta ná ‘ní’. I gceantair eile, is gnách ‘cha’ a úsáid le treise a chur ar smaointe nó ar eolas áirithe, mar seo:

 1. An mbeidh tú i bPáirc an Chrócaigh amárach?
 2. Ní bheidh.
 3. Beidh tú, leoga. Níor chaill tú cluiche ceannais riamh.
 4. Cha bhím, a deirim leat.

Úsáidtear ‘cha’ i nathanna cainte áirithe fosta.

 • Char dhadaidh beagán! (Nach mór an rud a bhfuil tú ag súil leis!)
 • Chan díth nár bhain mé sult as an cheol. (Ní hé nár bhain mé sult as an cheol.)

Ní luaitear ‘cha’ sa Chaighdeán Oifigiúil, agus ní fheictear é i dtuarascálacha bliantúla ná téacsanna oifigiúla de chineál ar bith. Ní hionann sin agus a rá go bhfuil sí mícheart. Gné shuntasach de Ghaeilge Uladh atá ann agus é le fáil go tréan i scríbhinní údair Ghaeltachta ó Oirialla go Rann na Feirste.

Anois, tá beagán oibre le déanamh agat le ceartúsáid ‘cha’ a mhíniú.

 • Cuir an fhoirm cheart de ‘cha’ in áit ‘ní’ sna habairtí thíos.
 • Úsáid na samplaí leis an bhosca ag bun an leathanaigh a líonadh.
 • Tá an chéad cheann déanta, le cuidiú leat.
 1. Níl sin ceart ná cóir.
 2. Ní théann an bus sin go hInis Ceithleann.
 3. Ní dhíolfainn pingin air.
 4. Ní bheidh an obair déanta in am.
 5. Níor chríochnaigh sé an t-úrscéal riamh.
 6. Ní hionann ar chor ar bith Pádraig agus Eoin.
 7. Níor pháiste ar bith a bhí ann an t-am sin.
 8. Níorbh fhíor na scéalta a bhí sna páipéir.
Caidé a tharlaíonn nuair…
…a thagann ‘cha’ roimh an bhriathar ‘bí’ san aimsir láithreach? Riail: Deirtear ‘chan fhuil’.
Sampla: Chan fhuil sin ceart ná cóir.
… a thagann ‘cha’ roimh bhriathar a thosaíonn le ‘d’ nó ‘t’? Riail:
Sampla:
…a thagann ‘cha’ roimh bhriathar san aimsir fháistineach? Riail:
Sampla:
… a thagann ‘cha’ roimh bhriathar rialta san aimsir chaite? Riail:
Sampla:
…a úsáidtear ‘cha’ mar fhoirm dhiúltach na copaile san aimsir láithreach? Riail:
Sampla:
…a úsáidtear ‘cha’ mar fhoirm dhiúltach na copaile san aimsir caite? Riail:
Sampla:
…a úsáidtear ‘cha’ mar fhoirm dhiúltach na copaile san aimsir caite roimh fhocal a thosaíonn le guta nó fh + guta? Riail:
Sampla:

Tá freagraí le fáil in Nótaí agus Freagraí.

Ní cur síos iomlán ar na rialacha a bhaineann le ‘cha’ atá sna nótaí seo. Is fiú amharc ar an eolas gramadaí a thugtar faoi ‘cha’ in Foclóir Gaeilgé–Béarla.

Caidé a tharlaíonn nuair…
…a thagann ‘cha’ roimh an bhriathar ‘bí’ san aimsir láithreach? Riail: Deirtear ‘chan fhuil’.
Sampla: Chan fhuil sin ceart ná cóir.
… a thagann ‘cha’ roimh bhriathar a thosaíonn le ‘d’ nó ‘t’?   Riail: Cuirtear urú ar thúslitir an bhriathair.
Sampla: Cha dtéann an bus sin go hInis Ceithleann.
Sampla: Cha ndíolfainn pingin air.
…a thagann ‘cha’ roimh bhriathar san aimsir fháistineach?   Riail: Is san aimsir ghnáthláithreach a bhíonn an briathar.
Sampla: Cha bhíonn an obair déanta in am.
… a thagann ‘cha’ roimh bhriathar rialta san aimsir chaite? Riail: ‘Char’ a scríobhtar.
Sampla: Char chríochnaigh sé an t-úrscéal riamh.
…a úsáidtear ‘cha’ mar fhoirm dhiúltach na copaile san aimsir láithreach?   Riail: ‘Chan’ a scríobhtar.
Sampla: Chan ionann ar chor ar bith Pádraig agus Eoin.
…a úsáidtear ‘cha’ mar fhoirm dhiúltach na copaile san aimsir caite? Riail: ‘Char’ a scríobhtar.
Sampla: Char pháiste ar bith a bhí ann an t-am sin.
…a úsáidtear ‘cha’ mar fhoirm dhiúltach na copaile san aimsir caite roimh fhocal a thosaíonn le guta nó fh + guta? Riail: ‘Charbh’ a scríobhtar.
Sampla: Charbh fhíor na scéalta a bhí sna páipéir.