Céim Ar Aghaidh

Aonad 8

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 1. Saibhriú focal.
 2. Deiseanna leis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den tseomra ranga.
 3. Fás na Gaelscolaíochta.
 4. Frásaí ama mar ‘ar feadh’, ‘i rith’ agus ‘go ceann’.
 5. An struchtúr ‘á dhéanamh’ seachas ‘ag déanamh é’.
 6. Na struchtúir ‘ina ndiaidh’ agus ‘ina dhiaidh sin.’
 7. Na fuaimeanna scornúla i samplaí mar ‘a Chaitríona’, ‘a Dhonncha’, ‘a Ghráinne.’

Míreanna 1-10

Aonad 8
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10

Aonad 8: Leagan PDF