Céim Ar Aghaidh

Aonad 7

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 1. Stair agus cultúr beo na Gaeltachta sna Cruacha Gorma, i dToraigh agus i nGaoth Dobhair.
 2. Léargas ar an nuathéarmaíocht Ghaeilge agus dearcadh daoine ina leith.
 3. Úsáid cheart an fhocail ‘dara/darna’.
 4. An réamhfhocal h.
 5. Na défhoghair ‘ua’ agus ‘ia’ i bhfocail mar ‘suas’ agus ‘siar’.

Míreanna 1-10

Aonad 7
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10

Aonad 7: Leagan PDF