Céim Ar Aghaidh

Aonad 5

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 1. Fuaimniú focail agus frásaí áirithe i nGaeilge Uladh.
 2. An réamhfhocal ceart a chur le briathra agus le focail eile.
 3. Dóigheanna éagsúla le focail agus le smaointe a threisiú.
 4. ‘A’ réamhtheachtach in abairtí mar ‘Is doiligh liom a chreidbheáil go ndéanfadh sé sin.’
 5. Ceartúsáid an tsaorbhriathair agus na haidiachta briathartha.

Míreanna 1-10

Aonad 5
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10

Aonad 5: Leagan PDF