Céim Ar Aghaidh

Aonad 4

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 1. An stór focal a bhaineann le caitheamh aimsire.
 2. Na briathra gluaiseachta i gCúige Uladh.
 3. An réamhfhocal i gclásal coibhneasta.
 4. Difríochtaí idir an Ghaeilge scríofa agus an Ghaeilge labhartha.
 5. Struchtúir éagsúla a bhaineann leis an ainm bhriathartha.
 6. Saol agus saothar cuid de na bailitheoirí ceoil agus seanchais a bhí i mbun oibre i gCúige Uladh san am atá thart.

Míreanna 1-10

Aonad 4
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10

Aonad 4: Leagan PDF