Céim Ar Aghaidh

Mír 9

I ngleic leis an ghramadach: cleachtadh

Chífidh muid anois an dtig leat rialacha ‘bata fear siúil’ a chur i bhfeidhm.

 • Cuir Gaeilge ar na habairtí 1–10.
 • Úsáid foclóirí Béarla–Gaeilge le teacht ar fhocal ar bith nach bhfuil ar eolas agat.
 1. I’d like a weekend break in Paris.
 2. I won a table tennis competition.
 3. The rural population is still falling, according (de réir) to a new report.
 4. It’s good to relax after (i ndiaidh) a long day’s work.
 5. I signed up for (fá choinne) a computer class.
 6. The band was playing a slow air.
 7. Get me a brown bread sandwich.
 8. The money was found behind (ar chúl) a school building.
 9. I had a flat above (os cionn) a driving school.
 10. She’s a local history expert.

Tá freagraí le fáil in Nótaí agus Freagraí.

Is aistriúcháin shamplacha iad seo. Thiocfadh le haistriúcháin eile a bheith ceart.

 1. Ba bhreá liom sos deireadh seachtaine i bPáras.
 2. Bhain mé comórtas leadóg tábla.
 3. Tá daonra na tuaithe ag titim i gcónaí, de réir tuairisc úr.
 4. Is maith an rud do scíste a dhéanamh i ndiaidh fada oibre.
 5. Chláraigh mé fá choinne rang ríomhaireachta.
 6. Bhí an banna ceoil ag bualadh fonn mall.
 7. Faigh ceapaire arán donn domhsa.
 8. Fuarthas an t-airgead ar chúl foirgneamh scoile.
 9. Bhí árasán agam os cionn scoil tiomána.
 10. Is saineolaí stair áitiúil í.