Céim Ar Aghaidh

Aonad 2

San aonad seo, tá nótaí agus cleachtaí ar na rudaí seo a leanas:

 1. Ainmfhocail chinnte agus ainmfhocail éiginnte
 2. Na baill urlabhra, i.e. na páirteanna den bhéal a úsáidtear le fuaimeanna faoi leith a dhéanamh.
 3. An clásal coibhneasta indíreach.
 4. An fhoirm spleách den bhriathar.
 5. Na háiseanna atá le fáil ar líne a chuideoidh leat snas a chur ar do chuid Gaeilge labhartha.

Beidh seans agat féin:

 1. Do mhachnamh a dhéanamh faoi na rudaí a spreag do shuim sa Ghaeilge.
 2. A mhíniú cad chuige a bhfuil tú ag iarraidh do chuid Gaeilge a shaibhriú.
 3. Do mhachnamh a dhéanamh faoi na straitéisí a úsáideann tú nuair a thig tú ar fhocal úr nach dtuigeann tú.
 4. Éisteacht le sliocht as gearrscéal leis an scríbhneoir Chonallach Eithne Ní Ghallchobhair.

Míreanna 1-10

Aonad 2
 • 1
  Mír 1
 • 2
  Mír 2
 • 3
  Mír 3
 • 4
  Mír 4
 • 5
  Mír 5
 • 6
  Mír 6
 • 7
  Mír 7
 • 8
  Mír 8
 • 9
  Mír 9
 • 10
  Mír 10
 • 11
  Mír 11
 • 12
  Mír 12

Aonad 2: Leagan PDF